Nowe przepisy budowlane – kwiecień 2024

Pewnie wielu z Was już to wie, że od kwietnia 2024 nastąpi nowelizacja zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mającym na celu zniwelowanie problemu tzw. patodeweloperki. Obecnie projekt rozporządzenia jest na etapie notyfikacji technicznej, której termin upłynął 14 września br. Zgodnie z treścią projektu rozporządzenia termin jego wejście w życie jest planowany na 1 kwietnia 2024 r.

Przebieg prac możecie kontrolować na:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371900/katalog/12969241#12969241

Obecnie projekt został skierowany do podpisu ministra, w powyższym linku możecie ściągnąć całą jego treść.

Co nas najbardziej interesuje, to zmiana minimalnych odległości od granicy działki budynku wielomieszkaniowego, mającego ponad 4 kondygnacje (czyli ponad 3 piętra). Poniżej rysunek jak to będzie wyglądać od 1 kwietnia 2024.

: 89

Udostępnij:

About the author

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W bankowości od 2008 roku.