Oprocentowanie stałe czy zmienne – co wybrać przy kredycie hipotecznym?

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, każdy wnioskujący musi podjąć szereg bardzo ważnych decyzji. Oprócz kwoty kredytu, okresu kredytowania i wysokości wkładu własnego, należy wybrać także formę oprocentowania. Do wyboru jest oprocentowanie stałe i zmienne. Warto dokładnie rozważyć każdą opcję, bo kredyt hipoteczny to przecież zobowiązanie na długie lata i wysoka kwota do spłaty. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z obiema opcjami i poznać korzyści z wyboru poszczególnych rozwiązań.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Oprocentowanie stanowi jeden z głównych parametrów oferty kredytowej banków, na który trzeba zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru oferty. Oprocentowanie kredytu nie jest wprawdzie jedyną częścią kosztów kredytu, stanowi jednak jego znaczną część. W pierwszych latach spłaty odsetkowa część raty może być nawet wyższa niż część kapitałowa.

Drugą część kosztów jest marża banku, która określona jest w umowie i nie ulega zmianie w trakcie spłaty zobowiązania, w przeciwieństwie do oprocentowania. I to właśnie z tego względu sporo uwagi powinno poświęcić się na podjęcie decyzji, które oprocentowanie wybrać – stałe czy zmienne.

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie stałe, jak sama nazwa wskazuje, ustalone jest na określonym poziomie przez określony czas, co oznacza, że poziom oprocentowania kredytu hipotecznego pozostaje niezmienny niezależnie od zmian na rynku finansowym lub innych czynników ekonomicznych. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko wzrostu oprocentowania w trakcie obowiązywania umowy.

Komisja Nadzoru Finansowego zobligowała banki do oferowania kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem na minimum 5 lat. Przed upływem roku piątego bank musi zaproponować kredytobiorcy nowe warunki oprocentowania stałego. W tym momencie klient ma prawo zrezygnować z tej formy oprocentowania i wybrać opcję kredytu z oprocentowaniem zmiennym.

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie zmienne, to oprocentowanie, którego wartość zmienia się w zależności od określonych wskaźników rynkowych, takich jak stopa referencyjna, indeks rynku finansowego czy inny ustalony wskaźnik. Wraz ze wzrostem wskaźników kredyty drożeją, a wraz z ich spadkiem – zobowiązania stają się niższe.

W Polsce stopa bazowa kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym zależna jest od wskaźnika WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). WIBOR stanowi wartość procentową, z jaką banki komercyjne udzielają sobie wzajemnie pożyczek. W zależności od tego, jak skonstruowana jest umowa kredytowa wskaźnik WIBOR może zmieniać się co 3 lub 6 miesięcy. W związku z tym raty kredytów mogą w praktyce zmieniać się co 3 lub co 6 miesięcy.

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym to opcja częściej wybierana przez kredytobiorców, właśnie ze względu na to, że pozwala ona na dostosowanie oprocentowania do zmieniających się kosztów finansowania na rynku. Perspektywa obniżenia raty kredytu w momencie obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oczywiście jest kusząca, należy jednak pamiętać, że to rozwiązanie może jednocześnie utrudniać zarządzanie domowym budżetem ze względu na wahania wysokości raty. Nie ma bowiem żadnej skali, która określiłaby wysokość stóp procentowych. W związku z tym raty mogą mocno spadać lub drastycznie rosnąć, z czym mieliśmy do czynienia w latach 2022-2023.

Oprocentowanie stałe czy zmienne – które wybrać?

Oba rozwiązania mają zarówno korzyści, jak i wady. Zaletą oprocentowania stałego jest na pewno przewidywalność oraz stabilność raty kredytu przez cały okres kredytowania. Tym sposobem kredytobiorca jest więc chroniony przed wzrostem stóp procentowych i nie musi obawiać się wyższych rat. Należy jednak mieć przy tym świadomość, że rata kredytu pozostanie na takim samym poziomie nawet w przypadku spadku stóp procentowych.

Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem okazać się może oprocentowanie zmienne. W okresie niskich stóp procentowych, raty kredytu się zmniejszają. Pamiętać należy jednak, że to rozwiązanie wiąże się z ryzykiem wzrostu kosztów pożyczki w przypadku podniesienia stóp procentowych. Zatem na pytanie, które oprocentowanie wybrać, każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Taka decyzja powinna zostać podjęta po ustaleniu indywidualnych preferencji kredytobiorcy. Ponadto należy też śledzić trendy rynkowe i aktualną sytuację gospodarczą.

Podsumowanie

Wybór pomiędzy oprocentowaniem stałym a zmiennym to niezwykle istotna decyzja. Oprocentowanie to składowa kredytu, która ma przecież ogromny wpływ na wysokość pojedynczych rat oraz na całkowitą sumę do spłaty. Oprocentowanie stałe gwarantuje stabilność i przewidywalność rat. Będzie to więc dobry wybór dla osób preferujących pewność i łatwość planowania wydatków w domowym budżecie.

Oprocentowanie zmienne to rozwiązanie korzystne w okresie niskich stóp procentowych, ponieważ raty są wtedy niższe. Nie wolno jednak zapominać, że jeśli sytuacja na rynku finansowym ulega zmianie i stopy procentowe zaczną rosnąć – wraz z nimi wzrastać będą również raty naszego kredytu.

Artykuł powstał przy współpracy z poradnikiem kredytowym Nieruchomosci-online.pl.

: 9

Udostępnij:

About the author

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W bankowości od 2008 roku.