Polityka prywatności One Estate


Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania weszło unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. „RODO” oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Wobec powyższego, zawiadamiamy Państwa, że wdrożyliśmy rozwiązania techniczne i organizacyjne mające w odpowiedni sposób chronić Państwa dane osobowe (certyfikat SSL na serwerze hostingowym, zamykany pokój z dokumentami, laptopy zabezpieczone hasłem dostępu) a nadto w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z ww. przepisów, zgodnie z art. 13 RODO, chcielibyśmy przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w tym zakresie praw:

 1. Administratorem danych osobowych klientów/kontrahentów jest spółka pod firmą 1E sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000665664), adres korespondencyjny: 31-534 Kraków, ul. Masarska 13/B4.
 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dlatego, że zawarliśmy umowę lub jest Pani/Pan przedstawicielem/ pełnomocnikiem/ doradcą naszego klienta/kontrahenta z którym zawarliśmy umowę lub w związku z charakterem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej pozostajemy w kontakcie (m.in. kupno, sprzedaż, wynajem, najem nieruchomości, czynności zmierzające do uzyskania kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego) co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu lub też dlatego, że posiadamy Pani/Pana zgodę.
 3. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są przez administratora następującym kategoriom podmiotów: (i) naszym partnerom i podwykonawcom, którzy współpracują z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, która już została zawarta, tj. w szczególności bankom, deweloperom, pośrednikom świadczącym usługi nieruchomościowe, finansowe, księgowe, prawne, doradcze, projektowe, marketingowe, pocztowe itp. oraz (ii) podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń Administratora danych i w stosunku do niego, w tym z tytułu zobowiązań podatkowych, a tam gdzie podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu jej odwołania.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, każda taka zgoda może być przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
 6. Przez okres, w którym Państwa dane są przetwarzane przysługuje Państwu prawo: (i) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, (ii) ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, (iii) przeniesienia danych do innego administratora, (iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez Pani/Pana danych zawarcie,
  a następnie wykonanie umowy, może okazać się niemożliwe (np. podanie niektórych danych w tym np. imienia i nazwiska i adresu jest warunkiem zawarcia lub wykonania przez nas umowy) lub utrudnione (np. niepodanie nam danych w postaci maila czy telefonu uniemożliwi nam realizowanie kontaktu z ich wykorzystaniem).
 8. Serwery, z których korzystamy zlokalizowane są na terenie EOG, nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza ten obszar.
 9. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
 10. Szczegółowe informacje lub pytania/wnioski w zakresie Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować do nas pod adresem: biuro[małpa]1estate.pl
: 118