Bezpieczny Kredyt 2% – założenia – powtórka

Wiemy, że powtarzania nigdy dość, tym bardziej jeśli chodzi o tak ważny aspekt jakim jest kredyt hipoteczny z dopłatami (bezpieczny kredyt 2%), a więc raz jeszcze:


Na co możesz przeznaczyć kredyt?
 Zakup mieszkania albo domu, zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego, z ewentualnym wykończeniem
 Budowę i wykończenie domu, zakup działki budowalnej pod budowę domu lub zakup działki wraz z budową domu
 Nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
a) stanowiących wkład budowlany,
b) z wykończeniem tego lokalu albo tego domu
Sprawdź najważniejsze informacje
 Przez 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo odsetkowych Twoje raty będą pomniejszone o dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego
 Maksymalnie 500 tys. zł dla singla albo 600 tys. zł dla małżeństwa, pary z dzieckiem lub singla z dzieckiem
 Stałe oprocentowanie – podczas korzystania z dopłat masz stałą stopę procentową, którą ustala się na 5 lat
 Po upływie okresu dopłat na wysokość raty będzie miało wpływ kilka czynników m.in. aktualny poziom stóp procentowych
 Dopłata do rat jest wyznaczana w oparciu o wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (ustalanej przez BGK) pomniejszonej o 2 punkty procentowe; pamiętaj, że Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%

Kto może otrzymać kredyt?
Singiel, małżeństwo albo para, która wychowuje co najmniej jedno dziecko. Dodatkowo:
 W dniu złożenia wniosku masz mniej niż 45 lat – ten warunek musi spełniać przynajmniej 1 osoba składająca wniosek
 Do dnia udzielenia kredytu żadne z Was:
o nie ma na własność mieszkania ani domu jednorodzinnego
o nie ma spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
 Nie masz innej umowy kredytu hipotecznego ani nie byłeś stroną innego kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania lub domu, zawartej w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem wniosku o Bezpieczny kredyt 2%

Wkład własny – co warto wiedzieć?
 Maksymalna wysokość wkładu własnego – 200 tys. zł
 Jeżeli nie masz wkładu własnego, możesz skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna kwota gwarancji to 100 tys. zł. Jeżeli masz wkład własny, suma kwot wkładu i ewentualnej gwarancji nie może przekroczyć 200 tys. zł i nie może stanowić więcej niż 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt. Kredytobiorcom Bezpiecznego Kredytu 2% nie przysługują spłaty rodzinne
 Jeżeli masz rozpoczętą budowę przed 1 lipca 2023 r., a wartość działki (wkład własny) i wysokość kredytu nie przekracza 1 mln złotych, to do 31 grudnia 2025 r. możesz uzyskać kredyt w wysokości do 100 albo 150 tys. zł na dokończenie budowy

Wyliczenie dopłaty
Dopłata jest wyliczana zgodnie ze wzorem wynikającym z ustawy, a jej wysokość zależy od wskaźnika dopłat publikowanego na stronie BGK. Podstawą wyznaczania wskaźnika dopłat jest średnia ważona stałego oprocentowania kredytów raportowanego przez banki. Wyjątkowo pierwsza publikowana wartość wskaźnika jest wyliczona w oparciu o wartość WIRON.

Co jeszcze warto wiedzieć?
 Minimalny okres spłaty to 15 lat
 Maksymalnie dwóch kredytobiorców
 Maksymalna kwota kredytu na dokończenie budowy rozpoczętej przed 1 lipca 2023 r.:
o 100 tys. zł dla singla
o 150 tys. zł dla małżeństwa, pary/ singla z dzieckiem
o gdy wartość działki i rozpoczętej budowy nie przekracza 200tys. zł, na dokończenie budowy można dostać analogicznie 500 lub 600tys. zł
 Podczas korzystania z dopłat kredyt spłacasz w ratach malejących
 Po zakończeniu dopłat zmienimy raty malejące na równe. Jeśli zechcesz dalej możesz spłacać kredyt w ratach malejących
 Brak limitu ceny za 1m2
 Z Bezpiecznego kredytu 2% będzie można skorzystać do końca 2027 r. (wyjątkiem jest kredyt na dokończenie budowy)
 1% – opłaty prowizyjnej dla Banku Gospodarstwa Krajowego, jeśli skorzystasz z gwarancji w ramach Bezpiecznego kredytu 2% (od kwoty kredytu objętej gwarancją)

Sytuacje, w których możesz stracić prawo do dopłat to m.in.:
 Nie wprowadzisz się do domu/mieszkania w ciągu 2 lat od nabycia prawa własności lub zgłoszenia zakończenia budowy
 Wynajmiesz, sprzedasz nieruchomość lub zmienisz sposób jej użytkowania
 Zmienisz sposób oprocentowania ze stałego na zmienne
 Jedyny kredytobiorca, który w dniu podpisania umowy spełnia kryterium 45 lat przestaje być jej stroną
 Ogłosisz upadłość konsumencką
 Zrealizujesz wcześniejszą częściową spłatę kredytu w okresie 3 lat od jego udzielenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy spłata dotyczy jedynie części objętej gwarancją lub gdy łączna wysokość spłaty i wniesionego wkładu własnego nie przekroczyła 200 tys. zł lub gdy łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez Ciebie raty kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty, pomniejszonej o dopłatę. Wszystkie przyczyny utraty prawa do dopłat sprawdzisz w ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%.

: 21

Udostępnij:

About the author

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W bankowości od 2008 roku.