Bezpieczny kredyt 2% raz jeszcze

Poniżej chciałbym podzielić się z Wami naszymi notatkami z kilkunastu szkoleń z bankami. Może składnia trochę kuleje, ale i tak uważam, że zyskacie trochę więcej wiedzy od tej podawanej w mediach (strasznie wkurza mnie np. określenie: „bezpieczny kredyt 2% to 2% + marża”, ehh co za bzdury…)

Zaczynajmy:

Z programu można skorzystać do 2027 r. (z możliwością przedłużenia).

Wstrzymanie dopłat:

nie można zbyć, chyba że małżonkowi albo drugiego kredytobiorcy

wynajęcie nieruchomości

niemieszkanie w nieruchomości

rozwód i zostaje sam kredytobiorca starszy niż 45 lat

Można spłacić kredyt po 36 msc i nie tracimy dopłat

musi to wziąć gospodarstwo domowe, małżeństwo ma tu rolę poboczną

na koniec dopłat (10 lat) możemy wybrać raty malejące / równe / wydłużyć okres do +60 msc

gospodarstwo musi mieć wspólne dziecko!

nie można kupić tylko działki budowlanej

mogą być transakcje rodzinne

nie można być stroną kredytu hipotecznego do 36 msc wstecz

Darowizna dyskwalifikuje, spadek do 50% udziału w jednej nieruchomości i nie mieszka od 12 msc – wtedy ok

Można odziedziczyć po fakcie wzięcia kredytu

Ale darowizna (jakakolwiek) anuluje dopłaty

Mieszkanie komunalne i TBS nie wyklucza z programu

Można zamieszkać z partnerem w mieszkaniu z BK2%, bo wg ustawy gospodarstwo jest dopiero w momencie ślubu lub dziecka!

A po małżeństwie np. z właścicielką innego mieszkania… też nie powoduje utraty dopłat! Więcej – da się wtedy rozszerzyć własność (ale tylko mieszkania na kredyt 2% a nie mieszkania żony)

Trzeba zamieszkać 24 msc od zakończenia budowy lub podpisania aktu na mieszkanie.

Po 5 latach znowu deklarujesz że tam mieszkasz…

Budowa domu:

Działka bez prac budowlanych: 500/600k kredytu do 1 mln wartości i musimy dokończyć budowę!

Działka z rozpoczętą budową (suma wartości do 200 000 pln) – identycznie i musimy dokończyć budowę!

Działka z rozpoczętą budową (suma wartości >200 000 pln) – 100 / 150 000 kredytu i musi zakończyć inwestycje, do 1 mln wartości

W teorii można kupić działkę i budować, ale w praktyce ciężko kupić działkę z pozwoleniem na budowę.

Można kupić działkę z rozpoczętą budową, limity jak w budowie…

Nadpłaty kredytu:

Do 3 lat: – nadpłata max kwota gwarancji BGK lub nadpłata + wkład <200 000 lub łączna kwota nadpłat i raty nie przekracza 1. raty po dopłacie

Po 3 latach – bez problemu

po 10 latach decydujemy czy równe czy malejące czy przedłużamy o 5 lat…

oddzielnie remont i wykończenie – nie 

gwarancja BGK w BKM nie ma limitu m2!

Max wkład korzystając z gwarancji to 100 000 pln. Max gwarancja 100 000 max 20%.

wyłudzenie kredytu – zwrot dopłat z odsetkami

inne przypadki – utrata przyszłych dopłat (kupno innego mieszkania, wynajmiemy, przestaniemy mieszkać)

na samą działkę nie można wziąć kredytu

W przypadku budowy. Wkładem własnym jest również wartość działki. Jeśli działka jest warta 100k to klent może wnieść jeszcze 100k gotówki . Razem trzyma go limit 200k. Jeśli zaś działka jest warta 200k to klient nie może już nic włożyć gotówki, gdyż limit wkładu jest wykorzystany. Jesli zaś działka jest warta wiecej niż 200k czyli dla przykładu 350k to nadal nie można włożyć gotówki ale jesli wybudujemy dom za kredyt 600k to jest OK ! Czyli działa tu zasada Wartość działki + Kredyt musi być max równe 1000k

BGK ogłasza wysokość wskaźnika do obliczania dopłat w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału.

Ogłoszony wskaźnik obowiązuje od 7-go dnia po dniu ogłoszenia komunikatu, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obowiązywania wskaźnika ogłoszonego w kolejnym komunikacie.

Wskaźnik kwartalny będzie ten sam przez 5 lat, natomiast kwota dopłat będzie się zmieniała co miesiąc, ponieważ jest naliczana od aktualnego salda zadłużenia.

Zgodnie z interpretacjami otrzymywanymi przez bank od podmiotów zewnętrznych (BGK/MRiT) data przyjęcia wniosku o udzielenie BK2% i data podpisania przez klienta oświadczenia o spełnieniu warunków przystąpienia do BK2% muszą być tożsame.

: 148

Udostępnij:

About the author

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W bankowości od 2008 roku.